Wat vinden wij belangrijk:

 • Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen binnen de school en het naar hun zin hebben.
 • Wij vinden het belangrijk dat kinderen een eigen inbreng hebben en mede verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces.
 • Wij dragen bij aan de bewustwording van de individuele mogelijkheden, kansen en talenten van de kinderen.
 • Wij dragen bij aan het bevorderen en vergroten van zelfstandigheid bij het kind.
 • Wij accepterende verschillen tussen kinderen en we handelen ernaar.
 • Wij sluiten aan bij de belevingswereld van het kind.

Hoe doen we dat:

 • Wij geven als team het goede voorbeeld en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en specialiteiten, wij werken vanuit het principe van een professionele leergemeenschap.
 • Wij werken vanuit een duidelijke zorgstructuur, herkennen verschillen tussen de kinderen en passen het onderwijsaanbod en pedagogisch klimaat hierop aan.
 • Wij gaan uit van een positieve benadering van kinderen en tonen begrip voor het soms ongrijpbare gedrag van de kinderen.
 • Door het bevorderen van de sociale vaardigheden van de kinderen, worden zij goed voorbereid op de maatschappij.
 • Wij gaan uit van een positieve benadering zodat het zelfbeeld van het kind versterkt en verder ontwikkeld wordt.
 • Wij zien ouders als een belangrijke samenwerkingspartner (pedagogisch partnerschap). Wij hebben de overtuiging dat een onderlinge goede samenwerking van groot belang isom op een positieve wijze een bijdrage te leveren aan een verhoogdwelzijnsgevoel en een continu ontwikkelings- en leerproces van het kind.
 • Wij verzorgen bijzondere activiteiten, omdat er meer is dan school alleen, wij bevorderen hierbij actieve deelname van ouders.