Cito

Tweemaal per jaar worden de Cito-toetsen afgenomen. De scores geven een beeld van de leervorderingen en het leerrendement van de afgelopen periode. Het gescoorde niveau wordt aangegeven door de vaardigheidsscores. Lagere scores kunnen veroorzaakt worden door niet begrepen leerstof, maar ook door beperkte leermogelijkheden. Afwijkende scores kunnen leiden tot inzet van extra hulp. De toetsresultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier kan de ontwikkeling van de kinderen gedurende lange termijn worden gevolgd.