Methodes

 
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maakt de school gebruik van kwalitatief goede methodes die voldoen aan de actuele inzichten omtrent modern onderwijs en die voldoen aan de eisen die gesteld worden door de onderwijsinspectie. De leervorderingen worden getoetst met behulp van de methoden gebonden toetsen en de leerstof overstijgende toetsen van Cito.
 

De kerndoelen zijn ingedeeld in:

 • Nederlands
 • Rekenen en wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Handvaardigheid
 • Bewegingsonderwijs
 • Leergebied overstijgende kerndoelen (zintuigelijk en motorische ontwikkeling, sociaal en emotionele ontwikkeling en Leren leren) 
 

Methoden die wij gebruiken zijn:

 • Taal op maat
 • Spelling op maat
 • Wereld in getallen
 • Veilig leren lezen
 • Lekker lezen
 • Pennenstreken, Schrijfdans
 • Schrijven in de basisschool (remediërende schrijfmethode)
 • Schatkist
 • Nieuwsbegrip
 • Naut
 • Meander
 • Brandaan
 • Snappet leerdoelen (tablet onderwijs)