'Wijzer Onderwijs'

In ons onderwijs richten we ons op het behalen van de kerndoelen van het basisonderwijs. Pedagogisch hanteren wij de methode Wijzer Onderwijs. Alle medewerkers van de school zijn vaardig op het eigen vakgebied en pedagogisch opgeleid volgens het principe ‘Wijzer Onderwijs’. Rekening houdend met de stimulerende en belemmerende factoren van het kind wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van het kind. De school heeft een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen het kind zich thuis kan voelen en op een positieve manier verder kan ontwikkelen.