Kinderen met lees- en spellingsproblemen worden gevolgd via het Dyslexieprotocol. Deze problemen en de inzet van extra instructie en oefening worden regelmatig met de ouders besproken. Wanneer er reden is tot extra zorg dan kunnen wij adviseren om uw kind aan te melden bij een instelling voor onderzoek en behandeling voor leesproblemen en Dyslexie.

Op de Archipel bieden wij ondersteuning door de inzet van de Schoolbreed-Leeskliniek. Aanmelding voor de Leeskliniek gaat in overleg met ouders en school.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht via de website van de Leeskliniek: Leeskliniek Schoolbreed