Bureau Instroom

Het is echter alleen mogelijk uw kind aan te melden wanneer er vrije onderwijsplekken beschikbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is kunt u aangeven op de interesselijst geplaatst te willen worden. Bij een vrije lesplek wordt u dan benaderd om uw kind aan te melden. 

Bureau Instroom van de Piloot ontvangt de eerste contacten m.b.t. aanmeldingen op de Piloot. Maar ook werken wij als aanmeldbureau voor de Archipel. Tevens fungeren wij als vraagbaak en kunnen wij met u meedenken over mogelijke problemen die u met de schoolprestaties en gedrag van uw kind ondervindt en mogelijke oplossingsrichtingen bespreken.

Op de Archipel kunnen leerlingen van 4 t/m 12 jaar voor het Speciaal Onderwijs (SO) worden aangemeld. De school is een cluster 4 school en is gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs aan leerlingen die onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden opgelopen hebben als gevolg van hun gedrag of gedragsstoornis. Voorwaarde voor aanmelding is dat er voor de aan te melden leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanwezig is of aangevraagd gaat worden. Zonder deze TLV kunnen wij geen kinderen in de aanmeldingsfase accepteren.

Voor het aanvragen van een TLV kunt u zich wenden tot het Samenwerkingsverband waar de woonplaats van de leerling onder valt. De school waar uw kind momenteel verblijft, kan u daar bij helpen of adviseren. Voor leerlingen die nog geen school bezoeken of die niet, of niet meer ingeschreven staan op een school, kan er ook een TLV worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband. Zie voor een overzicht van Samenwerkingsverbanden: www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden

Uiteraard zal een eventueel plaatsingsaanbod aan leerlingen met een TLV afhangen van de dossiergegevens en de daaruit afgeleide vraagstelling aan de Archipel
U kunt zich ook laten voorlichten voor de mogelijkheden voor een eventuele aanmelding op Archipel via onderstaande contactgegevens van:

Bureau Instroom

Telefonisch spreekuur: elke dag van 09:00 uur tot 12:00 uur.

Postadres:
De Piloot, t.a.v. Bureau Instroom
Postbus 81135, 3009 GC Rotterdam
Tel: 010 – 420 53 14
E-mail: bureauinstroom@depiloot.nl