Inspectierapport

De Archipel heeft in november 2014 een kwaliteitsonderzoek ondergaan van de landelijke onderwijsinspectie, met als resultaat behoud van het basisarrangement. We voldoen hierbij aan het gestelde wettelijk kader.

De school heeft een aantal verbeterpunten dit jaar al kunnen oppakken en er staan voor het aankomend schooljaar nog een aantal zaken in de steigers.

Inspectierapport