Logopedie

Logopedie richt zich op het vergroten van de communicatieve redzaamheid van de leerlingen, waardoor de leerling optimaal kan profiteren van het onderwijs. Dit gebeurt door het aanleren van communicatieve voorwaarden en -vaardigheden, het werken aan verstaanbaar spreken, stimuleren van het fonemisch bewustzijn, ontwikkeling van taalbegrip en taalproductie. Hierbij wordt indien nodig gebruik gemaakt van ondersteunde communicatie in de vorm van Nederlands met Gebaren (NmG) of visuele ondersteuning (picto’s). De logopedist geeft adviezen aan leerkrachten en ouders met betrekking tot de spraak-taalontwikkeling en is betrokken bij het taalonderwijs. Er is een logopedist van het Logopedisch Spectrum binnen de school aanwezig. Voor meer informatie over logopedie en het Logopedisch Spectrum verwijzen wij u graag door naar de website van het Logopedisch Spectrum door te klikken op de onderstaande link.  

Helaas kampt Logopedisch Spectrum Nederland ook met personeel tekorten. Voorlopig zal er dus GEEN logopedie gegeven worden door een externe partner op school. Onze excuses hiervoor.

Logopedisch Spectrum