Wat is Rots & Water en wat betekent dit voor ons onderwijs?

Rots & Water is een psycho-fysieke training voor jongens en meisjes. In het Rots & Waterprogramma gaat het om bewustwording van eigen kracht, de mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende, multiculturele samenleving.

Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema en wordt wereldwijd ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden


Leerlingen leren op een spelende manier begrippen als respect hebben voor je leeftijdsgenoten en anderen, stop kunnen en durven zeggen als iets vervelend voor je is en focus hebben op je doel of wat je wilt bereiken.

In de dagelijkse praktijk is Rots & Water steeds meer zichtbaar in de groepen en tijdens het werken in de branches. Het is inmiddels niet vreemd meer als voor of na een les (en zelfs tijdens een les) een leerkracht of begeleider van een groep, een Rots & Water spel speelt of een gesprek heeft met de groep over de achtergronden van dit programma. Dit betekent concreet dat leerlingen in de klaslokalen niet de hele dag stil hoeven te zitten, maar ook steeds meer beweging krijgen. In ons onderwijs houden we ook rekening met het feit dat leerlingen (en dan vooral jongens) ook voldoende (extra) beweging nodig hebben. De stappen die we nemen in het Rots & Water programma zijn bewust klein omdat we er van overtuigd zijn dat juist door veel herhaling Rots & Water beter tot zijn recht komt bij onze leerlingen.

Met Rots & Water willen we uiteindelijk bereiken dat onze leerling weerbaar zijn en voor zichzelf op kunnen komen door stevig te staan (te gronden) en daarbij dus uit te gaan van de eigen innerlijke kracht. Ook de komende schooljaren staat Rots & Water uitgebreid op het rooster van de leerlingen. Niet alleen leerlingen profiteren namelijk van het volgen van het Rots & Water programma, maar ook leerkrachten kunnen met dit programma beter in hun kracht komen te staan.