Op De Archipel gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in een privacyverklaring, deze is te vinden op de website van Stichting BOOR ( www.stichtingboor.nl ). De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In de privacyverklaring kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.