Verlof en Ziekmeldingen

Voor alle aanvragen moet u gebruik maken van het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit formulier kunt u downloaden en uitprinten van de website of ligt op school voor u klaar bij de administratie en dient ook ingeleverd te worden bij de administratie. Na beoordeling van de teamleider krijgt u te horen of het verlof goed of afgekeurd is.

Uw verzoek moet tenminste 8 weken van tevoren worden ingediend.

 

Voorwaarden:

Bij verlof tot en met 10 schooldagen 

  • De school behandelt de aanvraag, niet de gemeente.
  • De school laat u weten of uw kind verlof krijgt.

Bij verlof van 11 schooldagen of meer

  • De leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag.
  • De leerplichtambtenaar kan vragen om meer bewijsstukken.
  • De leerplichtambtenaar neemt contact op met de school.Als het nodig is, wordt ook contact opgenomen met hulpverlening.
  • De ambtenaar belt en stuurt een brief over de beslissing.

Alle situaties voor verlof leest u in de Wet op de website van de Rijksoverheid. Link opent een externe pagina.

 

 

Bij ziekte van uw kind bent u verplicht dit 's ochtends tussen 08:00 uur en 08:30 uur telefonisch aan de administratie van de school door te geven. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim kan een boete worden opgelegd.