Verlof:

Voor alle aanvragen moet u gebruik maken van het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit formulier ligt op school voor u klaar bij de administratie en dient ter beoordeling te worden ingeleverd bij de teamleider.

Bij ziekte van uw kind bent u verplicht dit 's ochtends tussen 08:00 uur en 08:30 uur telefonisch aan de administratie van de school door te geven. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim kan een boete worden opgelegd.