Radar

Radar staat voor Registratie, Agressie, Diagnostiek, Analyse, Risico's.

Radar onderscheidt assertiviteit- en agressie gebieden, die worden onderverdeeld in 4 niveaus, deze niveaus zijn op kleur ingedeeld (groen, geel, oranje en rood) Bij ieder niveau/kleur hoort een aantal herkenbare gedragingen en bijbehorende interventies.

Radar is een preventie-methode om agressief gedrag te voorkomen m.n. door maatwerk te leveren en ruimte te geven aan de leerling passend aan de behoefte van de leerling en contextuele mogelijkheden van de omgeving.

Door middel van het herkennen van eigen emoties leert de leerling deze te reguleren, emoties en gevoelstoestanden zijn gekoppeld aan een kleur en hierdoor concreet en herkenbaar gemaakt. 

De leerling leert zijn emoties in een vroeg stadium sneller te herkennen, leert hulp in te roepen wanneer dat nodig is en er adequaat mee om te gaan. Het doel van Radar is dat de leerling tools ontwikkelt om moeilijk hanteerbare situaties zoals boosheid, angst en conflicten te voorkomen. 

Dit alles draagt bij aan een veilig klimaat binnen de school voor leerlingen en medewerkers.

De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid binnen de eigen groep. De Radarmethode dient  zichtbaar te zijn in de klas.