Leerlingenvervoer

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of per taxi. De woongemeente van de leerling bepaalt of een kind voor vervoer in aanmerking komt en hoe deze geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van het inkomen van de ouder kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Ouders dienen een aanvraag voor het vervoer zelf bij de gemeente aan te vragen. School kan hierbij ondersteunen.